Vårtor och fotvårtor kan vara en otäck irritation. De uppträder som små klumpar på händer och fötter, varierar i utseende och kan utvecklas ensamma eller i kluster. Vissa påverkar vissa delar av kroppen, exempelvis fotvårtor(medicinsk term Verruca pedi) är den typ av vårta som uppstår på trampdynan av foten enbart. Vårtor(medicinsk term Verruca Valgaris) hittas ofta ovanpå tår, händer eller fingrar.

Scholl Vårt- och Fotvårtborttagare genom Frysning
Produktegenskaper
  • Börjar verka på 40 sekunder
  • Tar effektivt bort vårtor på endast en behandling
  • Precis och målinriktad behandling (Från 4 år)
  • Samma frysmetod som inom sjukvården
  • Vårtan försvinner oftast efter 10-14 dagar
Hur fungerar det?

Scholl Vårt- och fotvårtborttagare genom frysning t verkar genom att snabbt frysa vårtans kärna. Applikatorn doseras med en mycket kall vätska och appliceras sedan på vårtan. Huden blir vit medan du trycker applikatorn mot vårtan.

Behandling känns mycket kall och ger en svag, stickande smärta på grund av frysningen. När du tar bort applikatorn minskar vitheten, och värken eller den stickande känslan snabbt. Efter appliceringen ska en liten blåsa bildas under vårtan inom några dagar, och vanligen lossnar vårtan inom 10–14 dagar och ny, frisk hud växer fram där den har suttit.

Vårtor kräver oftast bara en behandling, men det går att upprepa behandlingen med två veckors mellanrum om det behövs, upp till högst 4 gånger.
Fotvårtor ramlar oftast inte av lika lätt som vanliga vårtor och kräver oftare flera appliceringar med två veckors mellanrum upp till högst 4 gånger.

1
Så används produkten:

Sätt fast applikatorspetsen på det vita plastlocket genom att trycka in den i den stora öppningen.

2

Ställ behållaren upprätt på ett fast underlag på en täckt yta. Håll inte behållaren nära ansiktet, in över kroppen eller
kläder. Sätt på locket på behållaren.

3

Håll behållaren upprätt och tryck ned locket i 5 sekunder. Håll inte i plasthuven.

4

Ta av locket medan applikatorspetsen sitter på. Se till att vätskan inte kommer i kontakt med huden, och håll inte behållaren nära ögonen. Vänta i 15 sekunder med spetsen nedåt för ehandlingen av vårtan.

5

Håll applikatorspetsen försiktigt i mitten av vårtan i minst 30 sekunder, men inte längre än 40 sekunder.

Ingredienser

Ingredienser: Dimetyeter, propan, isobutan.

Drivgas: kolväte.

Säkerhetsinformation

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare. Kan sprängas vid uppvärmning. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Undvik att inandas sprej. Förvaras oåtkomligt för barn. Används endast enligt anvisningarna.ANVÄND ALLTID DEN MEDFÖLJANDE APPLIKATORN VID APPLICERING AV PRODUKTEN. FELANVÄNDNING AV PRODUKTEN KAN GE BRÄNNSKADOR OCH ÄRRBILDNING PÅ FRISK VÄVNAD ELLER LEDA TILL BLINDHET. SKA INTE ANVÄNDAS AV PERSONER MED DIABETES ELLER DÅLIG BLODCIRKULATION, BARN UNDER 4 ÅRS ÅLDER OCH KVINNOR SOM ÄR GRAVIDA ELLER AMMAR. Undvik kontakt med ögonen. Endast för utvärtes bruk. Avbryt användningen om irritation uppstår

Scholl Vårtbehandlingspenna
Produktegenskaper
  • Kliniskt bevisad effekt
  • Synligt resultat pa 1 vecka
  • Lättanvänd, ettklicks-precisionsapplikator
  • Förvaras utom syn-och räckhåll för barn
Hur fungerar det?

Scholls vårtbehandlingspenna är en medicinteknisk produkt för egenvård som är kliniskt testad och har bevisats fungera vid behandling av vårtor/fotvårtor på händer och fötter. Vårtbehandlingspennan innehåller en gel som är baserad på ingrediensen TCA-Active™, som får den infekterade huden att stötas bort. Hudförtjockningen och det virus som orsakar den avlägsnas och ny, frisk hud växer fram. Ettklicks-pennan har en precisionsspets för riktad applicering. Ett blått färgämne tillsätts gelen för att ytterligare underlätta exakt applicering och förhindra att den kommer i kontakt med frisk hud av misstag.

Ingredienser

TCA-ActiveTM (based on Trichloroacetic Acid), Carbopol, Methylene Blue, Aqua.

Bruksanvisning

1. Applicera försiktigt en blå droppe (ett klick) av behandlingsgelen på fotvårtan eller vårtan. Om en droppe inte räcker för att täcka hela fotvårtan eller vårtan applicerar du ytterligare en droppe gel.
2. Om gelen kommer i kontakt med frisk hud tvättar du hela området med tvål och vatten för att förhindra irritation eller en brännande känsla på den friska huden. Du kan använda en salva, exempelvis vaselin, för att skydda området runt omkring innan du applicerar gelen.
3. Låt gelen torka i 10–15 minuter innan du sätter på dig strumpor, skor eller handskar.
4. Torka försiktigt av spetsen med en pappersnäsduk för att avlägsna eventuell överskottsgel. Sätt tillbaka locket på pennan ordentligt och justera det så att pilarna inte är riktade mot varandra. Upprepa behandlingen 2 gånger om dagen i 4 dagar. För barn med små vårtor eller fotvårtor ska gelen appliceras 1 gång om dagen.

Allt du behöver veta om vårtor

Vad är det?

Vårtor är ett vanligt problem, och 8 % av alla vuxna smittas varje år (16 % av alla barn).

Fotvårtor och vårtor är små och ofta hårda knutor, som bildas på den tjockare huden på fötterna och ibland på händerna. De skiftar i utseende och de kan förekomma ensamma eller i klungor.

De orsakas av en infektion av det mänskliga papillomviruset (HPV), som skapar en stor mängd keratin – det hårda protein som bygger upp hår och naglar. Därav den hårda, grova konsistensen på vårtor och fotvårtor. Om de sitter på hälen eller fotsulan kan de bli platta och tryckas inåt på grund av trycket från din kroppsvikt, vilket medför smärta vid gång och löpning.

De flesta människor får vårtor eller fotvårtor någon gång under sitt liv. De är dock vanligare hos barn och tonåringar.

Orsaker

Man smittas direkt med viruset när ens fot vidrör foten på en annan person som har viruset, eller indirekt när ens fot vidrör smittade hudceller som avsatts på en yta – vanligen golvet på badhus eller i gymnastiksalars omklädningsrum. Man smittas enklare om huden är fuktig eller har sprickor.

Förebyggande

För att förebygga ska man undvika att gå med bara fötter på offentliga anläggningar, hålla fötternas hud mjuk med hjälp av krämer samt ha en allmän god fothygien.