Scholl Vårt- och Fotvårtborttagare genom Frysning

Scholl Vårt- och fotvårtborttagare genom frysning har inspirerats av den metod med frysning med flytande kväve som används inom sjukvården. Metoden är effektiv och enkel att använda och verkar genom att snabbt frysa vårtan eller fotvårtan.

Produktegenskaper
  • Börjar verka på 40 sekunder
  • Tar effektivt bort vårtor på endast en behandling
  • Precis och målinriktad behandling (Från 4 år)
  • Samma frysmetod som inom sjukvården
  • Vårtan försvinner oftast efter 10-14 dagar
Hur fungerar det?

Scholl Vårt- och fotvårtborttagare genom frysning t verkar genom att snabbt frysa vårtans kärna. Applikatorn doseras med en mycket kall vätska och appliceras sedan på vårtan. Huden blir vit medan du trycker applikatorn mot vårtan.

Behandling känns mycket kall och ger en svag, stickande smärta på grund av frysningen. När du tar bort applikatorn minskar vitheten, och värken eller den stickande känslan snabbt. Efter appliceringen ska en liten blåsa bildas under vårtan inom några dagar, och vanligen lossnar vårtan inom 10–14 dagar och ny, frisk hud växer fram där den har suttit.

Vårtor kräver oftast bara en behandling, men det går att upprepa behandlingen med två veckors mellanrum om det behövs, upp till högst 4 gånger.
Fotvårtor ramlar oftast inte av lika lätt som vanliga vårtor och kräver oftare flera appliceringar med två veckors mellanrum upp till högst 4 gånger.

Så används produkten:

1

Sätt fast applikatorspetsen på det vita plastlocket genom att trycka in den i den stora öppningen.

2

Ställ behållaren upprätt på ett fast underlag på en täckt yta. Håll inte behållaren nära ansiktet, in över kroppen eller
kläder. Sätt på locket på behållaren.

3

Håll behållaren upprätt och tryck ned locket i 5 sekunder. Håll inte i plasthuven.

4

Ta av locket medan applikatorspetsen sitter på. Se till att vätskan inte kommer i kontakt med huden, och håll inte behållaren nära ögonen. Vänta i 15 sekunder med spetsen nedåt för ehandlingen av vårtan.

5

Håll applikatorspetsen försiktigt i mitten av vårtan i minst 30 sekunder, men inte längre än 40 sekunder.

Ingredienser

Ingredienser: Dimetyeter, propan, isobutan.

Drivgas: kolväte.

Säkerhetsinformation

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare. Kan sprängas vid uppvärmning. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Undvik att inandas sprej. Förvaras oåtkomligt för barn. Används endast enligt anvisningarna.ANVÄND ALLTID DEN MEDFÖLJANDE APPLIKATORN VID APPLICERING AV PRODUKTEN. FELANVÄNDNING AV PRODUKTEN KAN GE BRÄNNSKADOR OCH ÄRRBILDNING PÅ FRISK VÄVNAD ELLER LEDA TILL BLINDHET. SKA INTE ANVÄNDAS AV PERSONER MED DIABETES ELLER DÅLIG BLODCIRKULATION, BARN UNDER 4 ÅRS ÅLDER OCH KVINNOR SOM ÄR GRAVIDA ELLER AMMAR. Undvik kontakt med ögonen. Endast för utvärtes bruk. Avbryt användningen om irritation uppstår

Allt du behöver veta om vårtor

Vad är det?

Vårtor är ett vanligt problem, och 8 % av alla vuxna smittas varje år (16 % av alla barn).

Fotvårtor och vårtor är små och ofta hårda knutor, som bildas på den tjockare huden på fötterna och ibland på händerna. De skiftar i utseende och de kan förekomma ensamma eller i klungor.

De orsakas av en infektion av det mänskliga papillomviruset (HPV), som skapar en stor mängd keratin – det hårda protein som bygger upp hår och naglar. Därav den hårda, grova konsistensen på vårtor och fotvårtor. Om de sitter på hälen eller fotsulan kan de bli platta och tryckas inåt på grund av trycket från din kroppsvikt, vilket medför smärta vid gång och löpning.

De flesta människor får vårtor eller fotvårtor någon gång under sitt liv. De är dock vanligare hos barn och tonåringar.

Orsaker

Man smittas direkt med viruset när ens fot vidrör foten på en annan person som har viruset, eller indirekt när ens fot vidrör smittade hudceller som avsatts på en yta – vanligen golvet på badhus eller i gymnastiksalars omklädningsrum. Man smittas enklare om huden är fuktig eller har sprickor.

Förebyggande

För att förebygga ska man undvika att gå med bara fötter på offentliga anläggningar, hålla fötternas hud mjuk med hjälp av krämer samt ha en allmän god fothygien.

Behandling

Som utgångspunkt finns det tre olika sätt att behandla vårtor på:

Salicylsyra

Salicylsyra är ett keratolytikum. Det löser upp bindemedlet mellan hudcellerna så att virussmittade hudceller flagnar av, och stimulerar kanske samtidigt immunsystemet till att angripa viruset.

Kryoterapi

Fryser och dödar de hudceller som smittats med vårtvirus. Skapar en lokal infektion som får immunsystemet att angripa vårtviruset. Hos läkaren används som regel flytande kväve för att frysa ned vårtan. I medlet för hemmabruk används en blandning av kylmedel från en behållare. Det är denna typ av behandling som Scholl använder sig av.

Ingen behandling

En vårta kan försvinna av sig själv utan behandling eftersom immunsystemet bekämpar viruset. Men det kan ta lång tid, upp till flera år. Om vårtan gör ont kan det vara bra att behandla den.