Scholl Behandling för nageltrång

Ett unikt utvecklat, dubbelverkande system för behandling och omedelbar
lindring av obehag som hör samman med nageltrång.

Produktegenskaper
 • Avsedd för att ge omedelbar smärtlindring
 • Kliniskt testad
 • Förhindrar nageln att skära in i huden
 • Hjälper nageln att växa ut på rätt sätt
 • Genomsnittlig behandlingstid är 6 veckor
Hur fungerar det?

Ett unikt utvecklat, dubbelverkande system för behandling och lindring av obehag i samband med nageltrång. Klämman kan användas med skor på och under strumpor och strumpbyxor. Därför kan man fortsätta med sina dagliga aktiviteter under behandlingen. Efter sex veckor har nageln växt ut så mycket att det inte längre behövs något sprej för att lindra smärtan i det drabbade området.

Produkten är avsedd att användas när trycket mellan huden och nageln ger obehag, men inte om nageln har växt in i huden. I sådant fall ska man söka läkarvård.

Så används produkten:

1

Aerosolsprejen

Ger kylande lindring. Kan användas upp till fem gånger om dagen för att lindra obehag. Det ska dock gå minst en timme mellan varje behandling.

2

Nagelklämman
En nagelklämma som rätar upp nageln ger den möjlighet att växa ut och förebygger obehag och smärta. Nagelklämman kan användas med skor, strumpor och strumpbyxor på. En klämma som tagits bort från en nagel får aldrig återanvändas.

Produkten skall användas i tre steg:

1

Spreja på kylande aerosolsprej

 • Rengör och torka berörda naglar. Ta bort eventuellt nagellack.
 • Skaka sprejen noga före användning. Håll den 10 cm från foten och spreja på berört område på nageln och omgivande hud.
 • Låt torka i minst en minut.
 • Kan användas upp till fem gånger dagligen för att lindra obehag. Det ska dock gå minst en timme mellan varje behandling.

 

2

Applicera förstärkningsmedel för naglar

 • Se till att det finns minst 2 mm nagelutväxt förbi tåspetsen så att klämman kan sättas på.
 • Öppna behållaren med förstärkningsmedel för naglar och använd penseln för att applicera ett tunt lager av medlet på den berörda nagelns ovansida. Sätt på locket ordentligt på behållaren för förstärkningsmedel för naglar.

 

3

Sätt på den upprättande nagelklämman. Sätt fast nagelklämman på nagelns kant så att klämmans kanter sitter fast under nagelns båda sidor. (Tips: Börja med att sätta den ena kroken in under nageln och för sedan klämman över nageln så att du kan fästa den andra kroken.)

 

Ingredienser

1 Kylande aerosolspray 22 ml:
(22 ml Dimethyl Ether (DME), Ethanol, Aqua, Urea, BP/Ph.Eur/USP, D -Panthenol)
1 nagellim 8 g
10 Klämmor som sträcker ut nageln
Inte inkluderat men måste användas: Nagellackborttagare

Säkerhetsinformation

Ska inte användas av barn under 12 år. Ska inte användas av barn utan överinseende av vuxen. Efter den första appliceringen kan området fortfarande vara ömt i 24-48 timmar. Endast för utvärtes bruk. Använd endast enligt anvisningarna. Använd inte på sprucken eller irriterad hud. Använd inte vid andra fotåkommor. Undvik kontakt med hud/ögon. Innehåller små delar – kvävningsrisk. Innehåller trycksatt behållare. Behållaren får inte krossas/stickas hål på, brännas eller exponeras för värme. Brandfarligt. Kan orsaka allergisk reaktion vid kontakt med huden. Innehåller cyanoakrylatlim. Fäster på hud och ögon på några sekunder. Undvik kontakt med hud och ögon. Andas inte in skum/ånga. Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med rikligt med vatten och uppsök läkare.

Allt du behöver veta om nageltrång:

Vad är det?

Nagelträng får man oftast på stortån där trycket mellan huden och nageln ger obehag, men inte där nageln har gått igenom huden.

Om det inte behandlas eller om nageln klipps felaktigt kan den växa inåt, tränga in i huden och växa in i vävnaden, vilket orsakar en stickande smärta, svullnad och rodnad. I vissa fall kan området blöda och visa tecken på infektion som var eller vätska, och den omgivande huden kan ändra färg.

Orsaker

Det tryck, som kan märkas mellan hud och nagel, kan bero på:

 • att böjda naglar har större sannolikhet att trycka mot huden vid kanterna
 • trånga skor kan trycka ihop nagel och hud
 • nageln har klippts för kort, eller så har den klippts vid hörnen
 • gångstil eller nagelns form
  (t.ex. liktorn) kan skapa ökat tryck.
Förebyggande

För att förebygga nageltrång ska man se till att minska på trycket mellan hud och nagel genom att använda bra skor. Därutöver ska man klippa naglarna på rätt sätt och undvika att klippa dem för kort i hörnen.

Behandling

Det finns olika behandlingsformer beroende på hur allvarliga problemen är, och om nageln har trängt igenom huden

För att lindra smärtan kan man ta vanliga smärtstillande tabletter, medan man använder en nagelklämma eller -bygel för att skilja nageln från huden. I allvarliga fall får en läkare, eller en kirurg, avlägsna den inväxta nageln, medan de mycket lindriga fallen kan ”behandlas” med ett fotbad för att rensa området och ta bort irritationen.

Scholls behandling av nageltrång är en icke-operativ behandling som kan behandla och ge smärtlindring i de situationer där nageln ännu inte har växt genom huden.