Scholl Vorte- og Fotvortefjerning ved Frysebehandling

Scholl Vorte- og fotvortefjerning ved frysebehandling er inspirert av metoden med flytende nitrogen som brukes av helsepersonell. Vortefjerneren er effektiv og lett å bruke, og den virker ved raskt å fryse fot- eller håndvorten.

Produktegenskaper
  • Begynner å virke i løpet av 40 sekunder
  • Fjerner effektivt vanlige vorter og fotvorter etter
    bare én behandling
  • Nøyaktig, målrettet virkning. Kan brukes på barn over 4 år
  • Samme metode for frysing som hos leger
  • Vorten faller vanligvis av i løpet av 10–14 dager
Hvordan virker det?

Scholl Vorte- og fotvortefjerning ved frysebehandling virker ved raskt å fryse kjernen av fot- eller håndvorten. Bomullspinnen doseres med en svært kald væske og påføres deretter forsiktig på fot- eller håndvorten.

Huden blir hvit når du trykker bomullspinnen på fot- eller håndvorten. Behandlingen vil føles svært kald og en lett verkende, stikkende følelse vil forekomme som følge av frysebehandlingen. Når du tar bort bomullspinnen, vil tap av farge eller den verkende, stikkende følelsen raskt avta.
Etter påføringen bør det dannes en liten blemme under fot- eller håndvorten i løpet av noen få dager. Vorten faller vanligvis av i løpet av 10–14 dager, og ny, sunn hud vil vokse frem i stedet.

Vanlige vorter krever normalt én behandling, men behandlingen må kanskje gjentas med to ukers mellomrom om nødvendig, opp til høyst 4 behandlinger.
Verruca-vorter (plantarvorter) faller normalt ikke like lett av som vanlige vorter, og de krever sannsynligvis flere påføringer med to ukers mellomrom, opp til høyst 4 behandlinger.

Slik bruker du produktet:

1

Sett applikatorspissen fast på det hvite plastlokket ved å trykke den inn i den store åpningen.

2

Hold beholderen oppreist på et fast underlag på en tildekket overflate. Ikke hold beholderen nær ansiktet eller over kroppen
eller klær. Sett lokket på beholderen.

3

Hold beholderen oppreist, og trykk lokket ned i 5 sekunder. Ikke hold på plasthetten.

4

Ta av lokket mens applikatorspissen fortsatt sitter på. Pass på at væsken ikke kommer i kontakt med huden, og ikke hold
beholderen nær øynene. Vent i 15 sekunder med spissen nedover før behandling av vorten.

5

Ta av lokket mens applikatorspissen fortsatt sitter på. Pass på at væsken ikke kommer i kontakt med huden, og ikke hold beholderen nær øynene. Vent i 15 sekunder med spissen nedover før behandling av vorten. Hold applikatorspissen forsiktig i midten av vorten i minst 30 sekunder, men høyst i 40 sekunder.

Ingredienser

Ingredienser: Dimetyleter, propan, isobutan.

Drivmiddel: Hydrokarbon.

Sikkerhedsoplysninger

Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Ikke innånd aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk bare som foreskrevet. BRUK ALLTID APPLIKATOREN VED PÅFØRING AV PRODUKTET. FEIL BRUK AV PRODUKTET KAN FØRE TIL FORBRENNINGER OG ARRDANNELSE I FRISKT VEV ELLER BLINDHET. IKKE EGNET FOR DIABETIKERE, MENNESKER MED DÅRLIG BLODSIRKULASJON ELLER BARN UNDER 4 ÅR. MÅ IKKE BRUKES UNDER GRAVIDITET ELLER AMMING. Unngå kontakt med øynene. Bare til utvortes bruk. Slutt å bruke produktet hvis du merker irritasjon

Alt du trenger å vite om vorter

Hvad er det?

Vorter er et alminnelig problem, og 8 % av alle voksne blir smittet hvert år (16 % av alle barn).

Fotvorter og vorter er små og ofte harde knuter som oppstår på den tykkere huden på føttene og noen ganger på hendene. De varierer i utseende, og de kan forekomme alene eller i klynger.

De forårsakes av en infeksjon med humant papillomavirus (HPV), som danner en stor mengde keratin – det harde proteinet som bygger opp hår og negler. Det er dette som gir vorter og fotvorter den harde, grove konsistensen. Hvis de sitter på hælen eller tåballene, kan de bli flate og trykket innover på grunn av tyngden fra kroppsvekten, noe som fører til smerter ved gange og løping.

De fleste mennesker vil få en vorte eller fotvorte på et eller annet tidspunkt i livet. De opptrer likevel hyppigere hos barn og tenåringer.

Årsaker

Viruset smitter direkte når foten kommer i kontakt med foten til en annen person som har viruset, eller indirekte når foten kommer i kontakt med infiserte hudceller som er avsatt på en overflate – som regel garderobegulvet i en svømmehall eller gymsal. Det er lettere å bli smittet hvis huden er fuktig eller sprukket.

Forebygging

For å forebygge må man unngå å gå barbent i fellesfasiliteter, holde huden på føttene myk og fuktet ved hjelp av krem, samt sørge for generelt god fothygiene.

Behandling

I utgangspunktet finnes det tre behandlingsmetoder mot vorter:

Salisylsyre

Salisylsyre er et keratolytikum. Løser opp bindemiddelet mellom hudcellene slik at de virusinfiserte hudcellene flasser av. Stimulerer kanskje også immunsystemet til å angrip viruset.

Kryoterapi

Fryser og dreper hudcellene som er infisert med vortevirus. Lager en lokal betennelse som får immunsystemet til å angripe vorteviruset. Hos legen fryses som regel vorten med flytende nitrogen. Middelet til hjemmebruk inneholder en blanding av kjølemidler fra en beholder. Det er denne behandlingstypen Scholl benytter.

Ingen behandling

En vorte kan forsvinne av seg selv uten behandling, fordi immunsystemet bekjemper viruset. Men det kan ta lang tid, opptil flere år. Hvis vorten gjør vondt, kan det være en fordel å behandle den.