Scholl Vorte

Vorter og fodvorter kan være en ubehagelig irritation. De forekommer som små udvækster på huden, på fødder og hænder, de varierer i udseende og forekommer enten alene eller i klynger. Nogle vorter vil kun påvirke bestemte områder på kroppen, for eksempel fodvorter (medicinske betegnelse verrucae pedis), som er en vorte der kun forekommer under foden. Almindelige vorter (medicinske betegnelse verrucae valgaris), forekommer som regel ovenpå tæer, hænder og fingre.

Scholl Vorte-og Fodvortefjerner ved Frysning
Produktegenskaber
  • Begynder at virke i løbet af 40 sekunder
  • Fjerner effektivt almindelige vorter og fodvorter efter bare en behandling
  • Præcis og målrettet virkning (fra 4 år)
  • Benytter samme frysningsmetode som læger
  • Vorten falder normalt af inden for 10-14 dag
Hvordan virker det?

Scholl Vorte- og fodvortefjerner ved frysning virker ved hurtigt at fryse kernen af fod- eller håndvorten. Applikatorvatpinden doseres med en ekstremt kold væske og påføres derefter omhyggeligt på fod- eller håndvorten.

Huden bliver hvid, når du trykker applikatorvatpinden på fod- eller håndvorten. Behandlingen vil føles meget kold, og en let smertende, sviende fornemmelse vil forekomme som følge af frysebehandlingen. Når vatpinden fjernes, vil ethvert tab af farve eller den smertende, sviende fornemmelse hurtigt aftage.

Efter påføringen bør der dannes en lille blære under fod- eller håndvorten i løbet af få dage. Vorten falder normalt af inden for 10-14 dage, og ny, sund hud vil vokse på stedet.

Almindelige vorter kræver normalt kun én behandling; behandlingen kan dog gentages med to ugers mellemrum om nødvendigt, op til højst 4 behandlinger.
Verruca-vorter (plantarvorter) falder normalt ikke så nemt af som almindelige vorter, og det er mere sandsynligt, at de kræver yderligere påføringer med to ugers mellemrum op til maks. 4 behandlinger.

Sådan anvendes produktet:

1

Sæt applikatorspidsen fast på det hvide plastiklåg, ved
at trykke den ind i den store åbning.

2

Anbring beholderen oprejst på et fast underlag, på en
tildækket overflade. Hold ikke beholderen tæt på
ansigtet, ind over kroppen eller tøj. Sæt låget på
beholderen.

3

Hold beholderen oprejst, og tryk låget ned i 5 sekunder.
Hold ikke på plastikhætten.

4

Tag låget af, mens applikatorspidsen stadig
sidder på. Sørg for at væsken ikke kommer i kontakt
med huden, og hold ikke beholderen tæt på øjnene.
Du skal vente i 15 sekunder med spidsen nedad, før
behandling af vorten.

5

Hold applikatorspidsen forsigtigt i midten af vorten
i mindst 30 sekunder, men ikke længere end 40
sekunder.

Ingredienser

Ingredienser: Dimethylether, propan, isobutan.

Drivmiddel: Kulbrinte.

Sikkerhedsoplysninger

Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Undgå indånding af spray. Opbevares utilgængeligt for børn. Må kun bruges efter anvisningerne.

BRUG ALTID DEN MEDFØLGENDE APPLIKATOR, NÅR PRODUKTET PÅFØRES. FORKERT BRUG AF PRODUKTET KAN MEDFØRE FORBRÆNDINGER OG ARDANNELSE ELLER BLINDHED. IKKE VELEGNET TIL DIABETIKERE ELLER PERSONER MED DÅRLIGT BLODOMLØB ELLER BØRN UNDER FIRE ÅR. MÅ IKKE BRUGES UNDER GRAVIDITET ELLER AMNING.

Undgå kontakt med øjnene. Kun til udvortes brug. Afbryd anvendelsen, hvis der opstår irritation.

Scholl Behandlingspen til vorter
Produktegenskaber
  • Clinically proven
  • Synlige resultater på 1 uge
  • Nem præcisionsapplikator med kun ét klik
  • Opbevares utilgængeligt for børn
Hvordan virker det?

Scholl Behandlingspen til vorter og fodvorter er et medicinsk udstyr til selvbehandling, der er klinisk dokumenteret til at behandle vorter og fodvorter på hænder og fødder. Behandlingspennen indeholder en gel, der er baseret på indholdsstoffet TCA-Active™, som fremkalder afskalning af den inficerede hud. Den fortykkede hud og den underliggende virus fjernes og erstattes af ny og sund hud. Pennen, der kun kræver 1 klik, har en præcisionsspids til målrettet påføring. Et blåt farvestof er tilsat gelen med henblik på endnu mere præcis påføring og for at undgå utilsigtet påføring på sund hud.

Ingredienser

TCA-ActiveTM (based on Trichloroacetic Acid), Carbopol, Methylene Blue, Aqua.

Brugsanvisning

1. Påfør forsigtigt én blå dråbe (ét klik) af behandlingsgelen direkte på fodvorten eller vorten. Hvis én dråbe ikke dækker hele fodvorten eller vorten, skal du påfør endnu en dråbe gel.
2. Hvis gelen ved et uheld kommer i kontakt med sund hud, skal hele området rengøres med sæbe og vand for at forhindre irritation eller en brændende følelse i den raske hud. Du kan bruge en salve som vaseline til at beskytte det omkringliggende område inden påføring af gelen.
3. Lad gelen tørre i 10-15 minutter, inden du tager sokker, sko eller handsker på.
4. Tør forsigtigt spidsen med en serviet for at fjerne eventuel overskydende gel. Sæt hætten godt fast på pennen igen og sørg for, at pilene ikke længere flugter. Gentag behandlingen 2 gange dagligt i 4 dage. Hos børn med små fodvorter eller vorter påføres gelen 1 gang dagligt.

Alt, hvad du behøver at vide om vorter

Hvad er det?

Vorter er et almindeligt problem, og 8% af alle voksne bliver smittet hvert år (16% af alle børn).

Fodvorter og vorter er små og ofte hårde knuder, der opstår på den tykkere hud på fødderne og nogle gange på hænderne. De varierer i deres fremtoning, og de kan forekomme alene eller i klynger.

De bliver forårsaget af en infektion af den menneskelige papilloma virus (HPV), der skaber en stor mængde keratin – det hårde protein, der opbygger hår og negle. Dette medfører den hårde, grove konsistens af vorter og fodvorter. Hvis de sidder på hælen eller fodballen, kan de blive fladet ud og skubbet indad på grund af trykket fra din kropsvægt, hvilket medfører smerter ved gang og løb.

De fleste mennesker vil få en vorte eller fodvorte på et eller andet tidspunkt i deres liv. De ses dog hyppigere hos børn og teenagere.

Årsager

Man bliver smittet med virussen direkte, når ens fod rører foden på en anden person, der har virussen, eller indirekte, når ens fod rører inficerede hudceller, der er afsat på en overflade – typisk gulvet i svømmehallens eller gymnastiksalens omklædningsrum. Man bliver nemmere smittet, hvis huden er fugtig eller sprækket.

Forebyggelse

For at forebygge skal man undgå at gå med bare fødder ved fællesfaciliteter, holde huden på fødderne blød og fugtet ved hjælp af creme, samt holde en generel god fodhygiejne.